Sloten vervangen als huurder

Sloten vervangen als huurder

Als je een eigen woning hebt, dan ben je vrij om als je dat nodig vind de sloten van je deuren en/of ramen te vervangen. Als huurder komt deze vraag ook wel eens opduiken en wat zijn de wettelijke regels? Als je een woning of een appartement huurt, dan is het niet jouw eigendom en ook de sloten behoren in principe tot het eigendom van de verhuurder. Mag je dus als een huurder de sloten van je woning of appartement vervangen, zonder dat de verhuurder hiervan op de hoogte is? Moet ik eerst toestemming vragen of moet ik een sleutel van het nieuwe slot ook aan de verhuurder afgeven? Allemaal vragen die spelen als je je slot wilt veranderen.

Mag ik als huurder mijn sloten vervangen?

Sloten vervangen als huurder
In principe is het zo dat je de vraag of je de slotenmaker in de omgeving van Hasselt, Antwerpen, Gent of Leuven mag laten langskomen simpelweg kunt beantwoorden met ja. Wel zijn er enkele zaken waar je aan moet denken. Neem bijvoorbeeld voordat je je sloten gaat vervangen het huurcontract even door. Soms is er een clausule in het contract opgenomen, waarin staat dat een slot vervangen juist niet mag. In dit geval mag het dus niet. Maar in de meeste gevallen staat dit niet vermeld in het huurcontract. Soms nog wel eens een optie, dat een slot vervangen mag, maar dat je na beëindiging van de huurovereenkomst, je de deur in oude staat moet herstellen. Staat er niets in je huurcontract, dan mag je gewoon je sloten vervangen en ook zonder toestemming van de huurder. Je hoeft ook niet een sleutel af te geven aan de verhuurder, maar je moet er wel zorg voor dragen dat bijvoorbeeld bij een herstelling, de verhuurder of aannemer toegang tot je woning krijgt. Zorg er ook voor dat als jij uit de huurwoning trekt, je het oude slot er weer in plaatst, of dat je netjes de sleutels van je nieuwe sloten aan de verhuurder overhandigd. Uiteraard zijn de kosten voor het vervangen van de sloten voor de huurder. Als een slot van de verhuurder noodzakelijkerwijs vervangen moet worden, door bijvoorbeeld een inbraak, dan zijn de kosten weer voor de verhuurder.

Moet de verhuurder ook een sleutel hebben?

Het is niet perse noodzakelijk dat de verhuurder een sleutel van je woning heeft. Wel is het toegestaan dat de verhuurder niet alle sleutels aan je afgeeft en zelf een sleutel van je woning of appartement houdt. Dit is misschien niet altijd een prettig idee, dus in dat geval kun je ervoor kiezen om de slotenmaker te bellen en je sloten te laten vervangen. Vertrouw je de verhuurder wel dan is het goed om te weten dat de verhuurder nooit zomaar je woning binnen mag komen. Als hij een sleutel heeft en hij betreedt zonder jouw toestemming de woning, dan pleegt hij huisvredebreuk. Hij mag enkel een sleutel voor zichzelf achterhouden voor noodsituaties als het aannemelijk is dat zijn eigendom, dus de woning of appartement schade oploopt. Denk dan bijvoorbeeld bij een vermoeden van lekkage of aangerichte schade bij een storm.